Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Valg til Tved Menighedsråd.

Da der ikke er indkommet alternative lister m.h.p. skriftlig valg til menighedsrådet, ser listen over valgte således ud:

Johannes Nicolajsen

Daniel Bunk

Mette Frøkjær

Søren Andersen

Rikke Lodahl Rasmussen

 

Stedfortrædere:

Sophie Lodahl Søndergaard

Mette Stentoft Klemmensen

 

Vi ønsker tillykke med valget.

Rådet konstitueres snarest.