Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Genåbning af Tved Kirke

Så blev det muligt at åbne kirken igen efter nogle generelle retningslinier fra kirkeministeriet. Menighedsråd, sognepræst og graver har sammen lavet en plan, ud fra retningslinierne, for Tved kirke.

Retningslinerne er dynamiske og der vil komme præsciseringer, uddybelser og ændringer hen ad vejen.

  • Kirken bliver åbnet, så der bliver mulighed for gudstjenester. Den første allerede på søndag d. 24/5 kl. 9.00. Man kan se plan for gudstjenester på "kirkekalenderen" og sogn.dk

  • I Tved kirke er det muligt at være 22 pers. ud over personalet. Dette er målt ud fra reglen om 4 m2 pr. pers.
    De nederste bænke er ikke disponible af hensyn til medvirkende personale.

  • Der er ingen hynder på de disponible bænke, da de ikke er mulige at rengøre tilfredsstillende. Der ligger en salmebog som markør for siddepladsen. Salmebogen kan bruges, da vi har så mange, at salmebøgerne kan komme i karantæne efter brug. Vi opfordrer dog til at medbringe sin egen salmebog.

  • Vi kan også med glæde åbne for besøg i kirkens åbningstid, hvor musikken igen spiller. Her er det dog kun de to øverste bænke der er disponible.

  • Toilettet vil være åben i kirkens åbningstid. Denne begrænsede åbningstid for, at personalet kan nå at få gjort tilfredsstillende rent.

Vi er så glade for, at det er muligt igen at benytte kirken. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis vi hjælper hinanden med at passe på hinanden. Så når du besøger kirken så "UNDGÅ SMITTE - HUSK AT SPRITTE" - HOLD AFSTAND TIL HINANDEN - OGSÅ TIL PERSONALET PÅ KIRKEGÅRDEN.
HJERTELIG VELKOMMEN TILBAGE TIL KIRKEN.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte sognepræsten eller menighedsrådet.
 

 

.