Nors og Tved Kirker 

SOGNEAFTEN
AFLYST!!! Torsdag d. 14. januar  AFLYST!!!

Vi tager hul på det nye års møderække med et aftenarrangement

torsdag den 14. januar 2021 kl. 19.30,

hvor vi får besøg af Mona Klit, der vil tage os med på en tur til Israel og Palæstina.
Foredraget tager udgangspunkt i to ture til Israel og Palæstina. Og der vises billeder og inddrages bibelske tekster, hvor det er relevant, akkurat som der synges sange og salmer, som har en sammenhæng med det fortalte. Sluttelig vil der være plads til spørgsmål, kommentarer og beretninger fra andre, der måtte have erfaringer og oplevelser fra deres rejse i landet. 

Mødeudvalget.