Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Genåbning af Nors Kirke

Så blev det muligt at genåbne vore kirker, men selvfølgelig efter de retningslinjer, som bl.a. Kirkeministeriet har været med til at fastlægge. Og på baggrund af disse har Nors menighedsråd, sognepræst og graver udarbejdet en foreløbig plan for brug af Nors kirke ved gudstjenester. Retningslinerne vil givetvis blive uddybet og ændret med tiden, alt efter hvordan genåbningen af Danmark forløber.

Den første gudstjeneste i Nors kirke er Kr. Himmelfartsdag, d. 21/5 kl. 9.00 ved sognepræsten. Man kan se en oversigt for gudstjenester på "kirkekalenderen" og sogn.dk.

I Nors kirke er det muligt at være 30 pers. excl. personale. Dette er målt ud fra reglen om 4 m2 pr. pers. Afstandsreglen på 2 x 2 m., når der synges, kan stadigvæk overholdes ved antallet: 30 pers.

  • Bemærk: Der er ingen hynder på de disponible bænke af hensyn til den nødvendige rengøring. Og kun hver 2. bænk er i brug.

  • Der ligger en salmebog som markør for siddepladser. 2 separate salmebøger angiver, at der er plads til 2 enkelt personer, - husk 2 meter imellem. 2 samlede salmebøger angir, at der er plads til et par, - er man flere, der ”bor under samme tag” må de selvfølgelig også gerne sidde der, men med fornuftig afstand til midtergangen. Men tallet maks. 30 pers. i kirken må stadigvæk ikke overskrides.

  • Salmebogen kan bruges, da vi har så mange, at salmebøgerne kan komme i ”karantæne” efter brug. Vi opfordrer dog til at medbringe sin egen salmebog.

  • Indtil videre vil der ikke blive afholdt nadver ved højmessen.

Derudover:

Kirken vil indtil videre være lukket, når der ikke er kirkelige handlinger, og det sker af hensyn til rengøringen.

Toilettet vil kun være åbne i gravernes arbejdstid, - og denne begrænsning sker for at sikre, at personalet kan nå at få gjort tilfredsstillende rent.

Det er en stor glæde, at vi igen kan mødes til gudstjeneste, men dét kan kun lade sig gøre, hvis vi hjælper hinanden med at passe på hinanden. Så når du besøger kirken, så husk afspritning af hænder. Der er ophængt dispenser med sprit i våbenhuset, og husk at holde afstand, både når vi går ind og ud af kirken. Vi glæder os alle sammen MEGET til at kunne mødes med jer igen.

 

.