Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Genåbning af vore kirker.

Kristi himmelfartsdag 2020 var en glædens dag for rigtig mange af os, for da blev vore kirker åbnet igen, og de restriktioner, der havde været gældende ved begravelser og bisættelser blev lempet, således at vi kunne være flere forsamlet i kirkerummet. Men det er stadigvæk forbundet med restriktioner at mødes i vore kirker. Der er for det første en ”areal” regel, som vi skal forholde os, og da arealkravet pr. person, når man sidder ned, er nedsat til 2 m2, gir´ en væg til væg opmåling i Nors kirke tallet 63 personer, - 47 personer i Ø. Vandet og 58 personer i Tved. Men samtidigt er der også en ”afstands” regel, vi skal forholde os til, og den siger, at der - når der synges - skal være en afstand på 2 m mellem personer, der ikke bor under samme tag, og 1 m., hvis der ikke synges. En anden lempelse går ud på, at personer, der har daglig kontakt med hinanden, gerne må sidde sammen på samme bænk uden afstands restriktioner. Og det betyder, at antallet af personer i kirkerne kan variere fra tjeneste til tjeneste, fordi antallet afhænger af, hvor mange ”familiemedlemmer”, der deltager og som kan sidde på samme bænk ved gudstjenesten, lørdagsdåben, vielsen eller begravelsen/bisættelsen, men det samlede antal må ikke overstige ”areal” reglen.

I alle 3 kirker benytter vi ved den ordinære gudstjenester salmebøgerne som markører for, hvor man kan sidde, - men de er kun markører. Kommer man 3-5 fra samme hustand, må man selvfølgelig gerne sidde på samme bænk.

I Nors kirke har vi dog dén mulighed, at vi må arrangere siddepladser i pulpituret, - tårnrummet, - sakristiet og våbenhuset, men selvfølgelig efter de ovennævnte regler.

Af sikkerhedshensyn har vi indtil videre fravalgt nadver/altergang i forbindelse med højmesser, hvor der også er dåb. Ved højmesser uden dåb foregår nadveren som kontinuerlig altergang.

Mht. toiletterne på kirkegårdene: I Nors og Tved er toilettet åbent mandag- fredag i gravernes arbejdstid, - i Tved også om lørdagen. I Ø. Vandet er toilettet aflåst.