Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Corona regler påvirkning af præstens arbejde.

Der er kommet en yderligere stramning af de retningslinjer, der blev meldt ud i uge 45 vedr. problematikken omkring dét faktum, at jeg er bosiddende på Mors, men arbejder i Thy. Nu er det desværre ikke længere muligt for mig at køre til Nors, Tved eller Ø. Vandet for at afholde ordinære gudstjenester,- kun i forbindelse med begravelser og bisættelser må jeg krydse kommunegrænsen / Vildsundbroen. Det betyder, at prædikant søndag den 15. november i Nors kl. 09.00 er tidligere provst Henning Bjørndahl, og prædikant den 22. november, er som tidligere annonceret, pastor Sigrid W. Kjær. Og søndag den 29. november kl. 10.30 i Tved er det provst Lisbeth Damgreen, der er prædikant, og i Nors kl. 16.00 er det pastor Finn Feilan.  Mvh Annie.

Aflysninger på grund af Corona.

Følgende arrangement er aflyst på grund af Corona:

25. oktober - Efterårskoncert i Nors Kirke
29. Oktober - Sogneaften i Sognehuset
10. november - Mortensaften i sognehuset
26. november - Sogneeftermiddag i sognehuset
1. søndag i advent - Juleoptog med hestvogn, juletræstænding og adventshygge i kirken.
Vi synger julen ind, samnen med Nors voksenkor