Nors, Tved og Øster Vandet Kirker 


Vigtig info

Konfirmationsdato flyttes

På baggrund af vores nuværende situation, hvor det er Corona´en, der sætter dagsordenen, så har præsterne i Thisted provsti - i samråd med provst og biskop - diskuteret, hvornår det er bedst og sikrest at afholde konfirmation i år. En diskussion, der er foregået over hele landet. Og konklusionen er dén, at da der er en vis risiko for, at forsamlingsforbuddet ikke er hævet væsentligt før sommerferien (pt. må vi være 16 i Nors kirke), dels pga. at vaccineringen synes at komme til at foregå i et langsommere tempo end forventet, og dels pga. et ikke overstået smittepres fra nye / ukendte Corona-”mutationer”, så har jeg lige som sidste år, - og på biskoppens anbefaling - valgt at udsætte konfirmationen til efter sommerferien. Den nye konfirmationsdato bliver derfor den 29. august kl. 10.00 i Nors kirke. Og så håber jeg af hele mit hjerte, at vi på dét tidspunkt er i en situation, hvor vi kan gennemføre en ”normal” konfirmation.

Sognepræst Annie Krog Foldager

Gudstjenesterne i Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat genoptages efter den 4. januar 2021

Så kom de nye retningslinjer for afholdelse af gudstjenester, hvor det bl.a. anføres, at gudstjenesterne max må vare ½ time, og afstandskravet mellem personer, der ikke deler fælles hverdag, er igen sat op til min. 2 m. Og derfor vælger vi nu kun at benytte hver 3. bænk i kirkerne. Og vi vælger desuden at følge anbefalingen om, at der ikke er fællessang, - altså kun solo - sang ved kirkesangeren. Og det nye arealkrav på 7,5m2 pr. pers. betyder, at der kun må være op til 12 pers. i Ø. Vandet kirke, 15. pers. i Tved kirke og 16. pers. i Nors kirke. (excl. kirkepersonale) Der vil ikke være nadver ved kommende højmesser. Der skal bæres mundbind ind i kirken, og indtil man sidder ned på bænken, og der skal bæres mundbind, når man igen forlader kirken.

Læs prædikener fra perioden, hvor kirken var lukket, og se videoer - Klik her

 
Resutalt af valgforsamling

Se resultatet af menighedsrådsvalg for Tved
Se resultatet af valgforsamlingen for Nors

Følg os på facebook